Rašymo iššūkiai ar kas nors kita?

Šį tekstą parašiau prieš du metus, kai redaktorė beviltiškai sudarkė vieną man labai svarbų tekstą, kurį ghostwrite’inau. 

Mes mąstome vaizdiniais, schemomis, spalvomis, nuotaikomis. Smegenys veikia sinergetiškai – skonis, kvapas, spalva, emocija pinasi darniomis asociacijų grandinėmis.

Savokos ir kalba – tik viena nedidelė viso mąstymo proceso dalis. Verbalizuodami tai, kągalvojame, prarandame dalį minčių.

Kuo kalba laisvesnė ir turtingesnė, tuo kokybiškiau galime išsakyti savo mintis. Todėl kalba turi būti lanksti, laisva, besikeičianti kartu su žmonėmis, nauji žodžiai turi atsirasti su naujomis mintimis. Jei kalba nelanksti, ji veikia kaip mąstymą skurdinantis mechanizmas.

Skaityti toliau